Strona główna » Zwroty, wymiana, reklamacje

Zwroty, wymiana, reklamacje

W przypadku chęci reklamacji, zwrotu lub wymiany zamówionego towaru prosimy o kontakt:
mail:  olpest.sklep@gmail.com
tel: + 48 514 088 014

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 8 do 16

UWAGA! Bardzo prosimy o sprawdzenie zamówionego towaru w obecności kuriera

Większość paczek wysyłanych przez firmy kurierskie są objęte ubezpieczeniem różnej wartości. Jednak z chwilą wręczenia przesyłki klientowi, ubezpieczenie to wygasa. Zachęcamy zatem do sprawdzania paczki pod kątem uszkodzeń mechanicznych przed podpisaniem odbioru paczki. 
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego, bądź braku towaru zamawianego należy sporządzić protokół reklamacyjny dostępny u kuriera. Po otrzymaniu wyjaśnienia od firmy kurierskiej, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki towaru lub anulowania zamówienia i zwrotu ceny. 

ZWROT TOWARU

Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje przez 30 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wskazane prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w piśmie przesłanego drogą pocztową na adres: PHU OLPEST, ul. Sienkiewicza 9/6, 10-268 Olsztyn, lub na adres: olpes.sklep@gmail.com)

W celu chęci zwrotu towaru bardzo prosimy postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi:

1. Sporządź samodzielne oświadczenie lub wypełnij formularz zwrotu (pobierz formularz zwrotu). Wpisz wszystkie niezbędne informacje na temat rzeczy które będą zwracane.
2. Prześlij wydrukowany i podpisany formularz wraz ze zwracanym towarem oraz kopią dowodu zakupu PARAGON / FAKTURA na adres:

PHU OLPEST Justyna Sztachelska
ul. Sienkiewicza 9/6, 10-268 Olsztyn
 
3. Zwracany do nas towar, nie może być zużyty w stopniu większym niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku zużycia towaru w znacznym stopniu, kupujący ponosi koszt pomniejszenia wartości towaru. 
4. Zwracany towar powinien być zapakowany w miarę możliwości w oryginalne opakowanie. Powinien być odpowiednio zabezpieczony przed ewentualnym uszkodzeniem w trakcie transportu. 
5. Koszty przesyłki zwracanego towaru leżą po stronie klienta. Odsyłanie towaru "za pobraniem" na nasz koszt nie będzie przyjmowana.
6. Sprzedawca dokona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru od Klienta, zwrotu zapłaty wraz z kosztami dostawy (tylko w przypadku zwrotu całkowitego) na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

WYMIANA TOWARU

W celu chęci wymiany towaru bardzo prosimy postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi:

1. Sprawdź czy w naszej ofercie produkt, który będziesz chciał wymienić, jest dostępny.
2. Zadzwoń do nas - 514 088 014, lub napisz maila: olpest.sklep@gmail.com. Uprzedź o chęci zamiany, potwierdzimy zarezerwowanie produktu dla Ciebie
3. Wypełnij formularz wymiany (pobierz formularz wymiany)
4. 
Prześlij wydrukowany i podpisany formularz wraz ze zwracanym towarem oraz kopią dowodu zakupu PARAGON / FAKTURA na adres:

PHU OLPEST 
ul. Sienkiewicza 9/6, 10-268 Olsztyn

5. Zwracany do nas towar, nie może być zużyty w stopniu większym niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku zużycia towaru w znacznym stopniu, kupujący ponosi koszt pomniejszenia wartości towaru. 
6. Zwracany towar powinien być zapakowany w miarę możliwości w oryginalne opakowanie. Powinien być odpowiednio zabezpieczony przed ewentualnym uszkodzeniem w trakcie transportu.
7. Koszty przesyłki zwracanego towaru leżą po stronie klienta. Odsyłanie towaru "za pobraniem" na nasz koszt nie będzie przyjmowana.
8. Do wymienianego towaru należy doliczyć koszt przesyłki nowego towaru według cennika dostępnego w zakładce "płatności". Kwotę należy uiścić na nasze konto bankowe Numer konta: 15 1140 2004 0000 3802 8047 1224

9. W przypadku, gdy w przeciągu 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia zamówienia na wymianę nie wpłynie przelew pokrywający koszty wysyłki, zamówienie zostanie anulowane a wartość za przysłany produkt zostanie zwrócona na rachunek bankowy Klienta.
10. W przypadku, gdy nowy towar na wymianę jest droższy od odsyłanego na wymianę, różnicę należy przesłać na nasze konto. Gdy nowy towar jest tańszy od odsyłanego na wymianę, różnicę zwracamy na Wasze konto podane w formularzu wymiany,
11. Jeśli w sklepie nie jest dostępny interesujący model, ilość, oznacza to, że wymiana nie będzie możliwa. Możesz wówczas wymienić zakupioną rzecz na inną, lub odstąpić od umowy.
12. Wymiana towaru może trwać do 7 dni zgodnie z Regulaminem.
13. Towar odesłany "za pobraniem" na nasz koszt nie zostanie przyjęta.
14. Towar zakupiony w sklepie stacjonarnym należy wymienić także w sklepie, w którym dokonano zakupów.


REKLAMACJA TOWARU:

W celu chęci reklamacji towaru bardzo prosimy postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi:


1. Sporządź samodzielne oświadczenie lub wypełnij formularz reklamacji (pobierz formularz reklamacji). Wpisz wszystkie niezbędne informacje na temat rzeczy które są reklamowane.
2. Prześlij podpisany formularz wraz z kopią dowodu zakupu (FAKTURA / PARAGON) na
adres mailowy: olpest.sklep@gmail.com
adres korespondencyjny: PHU OLPEST, ul. Sienkiewicza 9/6, 10-268 Olsztyn
lub osobiście w sklepie stacjonarnym: Targowisko Miejskie Olsztyn, ul. Grunwaldzka 
3. Reklamowany towar wraz z dowodem zakupu i formularzem reklamacji należy przesłać na adres:

 
PHU OLPEST 
ul. Sienkiewicza 9/6, 10-268 Olsztyn

4. Opłata za przesyłany towar leży po stronie Klienta. Przesłany towar "za pobraniem" na nasz koszt nie będzie przyjmowany.
5.  Sprzedawca rozpozna reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Klienta o sposobie dalszego postępowania.
6. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Państwa po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223).

7.  Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu